„Hlinsko v minulosti nikdy nemělo vlastní kulturně společenské zařízení, které by umožňovalo pořádat různorodé kulturní a společenské akce a poskytovat přiměřené zázemí pro mnohé kulturní a zájmové spolky, které v Hlinsku dlouhá léta působí. Společenský sál, divadlo, kino – to vše se nachází v soukromých prostorách a město je zde v nájmu,“ uvádí hlinecká starostka Magda Křivanová.

„Už řadu let se snažíme o vybudování vlastního kulturního zařízení, které by umožnilo konání rozličných akcí a programů pro nejširší veřejnost. V letošním roce se nám naskytla možnost využít k tomuto účelu bývalý objekt učiliště. Tady chceme prostřednictvím dostavby společenských sálů vybudovat důstojný a vhodný kulturní stánek. V současné době je hotova architektonická studie, jejímž autorem je profesor Ivan Ruller z Fakulty architektury VUT Brno,“ vysvětluje Křivanová.

Studie bude pozítří v 16 hodin projednána s veřejností ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Po projednání bude dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení. Zároveň probíhají intenzivní práce na přípravě žádosti o finanční podporu z evropských fondů z programu „Rozvoj měst“. Celá žádost musí být „v mašličkách“ podána nejpozději letos do 11. listopadu. V srpnu se poprvé sešel i realizační tým vedený starostkou města. Členy týmu jsou místostarosta Pavel Šotola a vedoucí úředníci a pracovníci příslušných odborů.

Multifunkční centrum by mělo mít divadelní sál pro 350 diváků, víceúčelový sál pro 150 návštěvníků, foyer s výstavním prostorem (například pro výstavy prácí žáků výtvarného oboru ZUŠ). Propojení prostor umožní konání plesů a větších kulturních akcí. Poskytne i zázemí pro Městský kulturní klub Hlinsko, loutkové divadlo, pro městského kronikáře, klubovny pro zájmové a kulturní spolky, výukové a vzdělávací prostory, zkušebny pro místní soubory a kapely i veškeré další potřebné zázemí.

„Celá investice je odhadována na přibližně 100 miliónů korun. V případě úspěchu při získání finanční podpory z EU budou práce zahájeny na podzim příštího roku,“ uzavírá hlinecká starostka.