Jak definovat největší problémy města? Nejlépe se to daří u kulatého stolu. V rámci projektu Zdravé město a Místní agenda 21 a za velkého zájmu obyvatel města se ve čtvrtek odpoledne uskutečnilo v multifunkčním centru otevřené fórum s občany s názvem „ Deset problémů města Hlinska.

Stejně jako v uplynulých letech měli lidé připraveno několik oblastí, u kterých něco chybí nebo je nutné je změnit. „Novinkou letošního setkání byl Stůl mladých, který v hojném počtu obsadili hlinečtí studenti gymnázia K. V. Raise. U všech diskuzních stolů panoval čilý ruch a připravené archy papíru se plnily různými připomínkami a podněty," řekl včera koordinátor projektu Zdravé město a Místní agenda 21 Jiří Hrabčuk.

Největší problémy lidé „bodovali" zapisováním do tabulky. Totéž čeká v anketě na ty, kteří ke kulatému stolu nepřišli. Prostřednictvím Hlineckých novin obdrží hlasovací lístky, které po vyplnění vhodí do anketních boxů umístěných ve městě. „Občané nám pomohou vybrat deset nejpalčivějších problémů, které poté obdrží k projednání zastupitelstvo města," dodal Jiří Hrabčuk.

Po středeční debatě u kulatého stolu stojí na prvním místě „desatera" důležitost a potřebnost středního školství v Hlinsku. Na druhou příčku lidé postavili zimní stadion rekonstrukci jeho zázemí, tribuny, zastřešení vzduchotechniky a zlepšení kvality ledu. Na třetím místě „žebříčku" stojí zlepšení komunikací v okolí Hlinska, čtvrtým problémem je přilákání investorů do Hlinska a průmyslová zóna.