Vyvrcholením celoročního snažení bylo uspořádání letního tábora. Ten se uskutečnil ve dnech 29. června až 12. července 1969 za účasti 37 chlapců a 5 činovníků u České Cikánky.

Následujícího roku 15. září 1970 se konal druhý tábor u Polanky nedaleko Nových Hradů, kde tábořilo 52 chlapců a 5 činovníků. V té době bylo komunistickou mocí rozhodnuto o opětovném zákazu Junáka. V předposledním dnu tábora  se všichni sešli u táborového ohně, kde za zpěvu skautské večerky, si naposledy tiskli ruce a tak se loučili se skautováním.

Tyto nezapomenutelné okamžiky z krátké doby skautování si chceme připomenout na setkání účastníků obou táborů u příležitosti významného životního jubilea Mauglího, vedoucího těchto táborů. Sejdeme se v Hlinsku ve Skautském domově 11. března od 14:00 hodin (sobota).

Zveme všechny účastníky těchto táborů, kteří se chtějí po letech setkat se svými skautskými kamarády, prohlédnout si Skautský domov, který pomáhali budovat a zhlédnout zachovalé fotografie. Prosím bratry, aby svou účast potvrdili na níže uvedené e-mailové adrese a fotografie i další materiály z těchto táborů zasílali, nejlépe v digitální podobě. otavolejnik@seznam.cz, tel: 777023470.

Na shledanou se těší SR Junák Hlinsko a účastníci skautských táborů u České Cikánky a na Polance.

Otakar Volejník jun.