Junáci z Hlinska a německého Rottenburgu se letos potkali již pošesté. „Projekt začal v pondělí 10. srpna, kdy jsme se sešli v Litomyšli a během tří dní jsme stihli návštěvu tamního zámku, prohlídku města a podnikli jsme i výlet do Poličky," říká koordinátor projektu Vojtěch Homolka.

Práce i zábava

Skautské kroky poté vedly z Litomyšle do Hlinska, kde němečtí hosté bydleli v rodinách. Odtud vyráželi na výlety do širokého okolí. Prohlédli si například památník v Ležákách. Jelikož panovalo velké vedro, jeden den strávili na koupališti ve Skutči a vypravili se i do Kutné Hory a zde prošli štoly, kde se těžilo stříbro, i chrám sv. Barbory. Zahraniční delegace zavítala i na hlineckou radnici, kde je uvítal starosta Miroslav Krčil.

Výletní pohoda však skončila nedělním odjezdem na Broumovsko, kde se nachází deset barokních kostelů postavených Kryštofem a Kiliánem Ignácem Dientzenhoferovými, a to na objednávku benediktinů, kteří v této části Čech hodlali rozšířit síť svatostánků.

Od včerejšího rána tak 14 německých a 12 hlineckých skautů pomáhá s údržbou a drobnými opravami kostela sv. Anny ve Vižňově.

„Kostely jsou v žalostném stavu. V sakristii tak například vytrháváme dřevěnou, úplně ztrouchnivělou podlahu. Kolem stěn vede odtokový kanál pro vodu, aby se nedržela ve zdech. Pomocí krumpáčů a lopat z něj odstraňujeme drny a další nečistoty," popisuje náplň pracovního dne Vojtěch Homolka.

Ke dvěma kostelům

V sousedství kostela se nachází hřbitov obehnaný zdí, která tone ve vysoké trávě. I s jejím odstraněním skauti pomohou. „Místní se snaží o svatostánek pečovat podle svých možností a občas sem přijede skupina dobrovolníků," dodává koordinátor projektu.

Dnešek ještě dvoujazyčná pracovní četa stráví ve Vižňově a poté se přesune do Heřmánkovic, kde je u tamního kostela Všech svatých čekají obdobné pracovní povinnosti. Víkend si už však skauti nechají volný, aby si mohli prohlédnout okolní krajinu a uspořádat několik výletů.

Hlinečtí skauti s německými kolegy spolupracují od roku 2008. Češi buď jedou do Německa, nebo se role otočí. Letos byla řada na tuzemských junácích, aby hostili své kamarády. Tento projekt finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti, Pardubický kraj a Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.