„Městu se daří, máme nejlepší stav pokladny za dlouhé roky – máme dostatek finančních prostředků, daňová výtěžnost se jeví jako dobrá věc, máme naplánovány investice, takže jsme neviděli jediný důvod, proč posílat město do provizoria," vysvětluje hlinecký starosta Miroslav Krčil a rovnou pokračuje:

„Předpokládáme, že letos skončíme s kladným hospodářským výsledkem a na účtech města budeme mít okolo šedesáti milionů korun. Část těchto prostředků zapojíme do rozpočtu na příští rok, počítáme, že je použijeme na případné předfinancování projektů, které budeme řešit pomocí dotace," uvádí starosta Krčil s tím, že pro následující roky jsou stěžejními investičními akcemi stavba přestupního dopravního terminálu, nová sportovní hala, oprava hlineckého hřbitova a rekonstrukce chodníků a místních komunikací.

Jak dále starosta uvádí, rozpočet na rok 2017 je schválený ve velmi podobných mantinelech, jako byl finanční plán města na letošek. „Příjmová stránka je připravená opatrně – jsme například o několik procent opatrnější oproti prognózám příjmu z daní, které jsou pro nás rozhodující," uvádí dále Miroslav Krčil s tím, že se do výdajů budou nejvíce promítat náklady na zasíťování stavebních parcel v lokalitě na Drachtinách.

ŠETŘENÍ NA ÚROCÍCH

Velkou součástí výdajů hlineckého rozpočtu je a také ještě na dlouhou dobu bude splácení úvěru za rekonstrukci Multifunkčního centra Hlinsko. Město bude půjčku splácet až do roku 2026, nicméně v letošním roce se na úvěrech promítla příznivá finanční situace.

Letos totiž skončila pětiletá fixace úroků, které dosud činily 4,98 procenta. Zástupcům Hlinska se podařilo pro další pětiletku vyjednat úroky ve výši 2,43 procent. Město tak na úrocích v následujících pěti letech ušetří jen na úrocích 4,2 milionu korun.

ODBORNÝ POHLED

Hlinecký rozpočet a investiční výhled pro příští čtyři roky nechalo město prověřit soukromou firmou. Z její zprávy vyplývá, že finanční plánování je v dobré kondici, aby se vedení radnice podařilo zrealizovat vše, co zamýšlí. „Pokud nedojde k zásadnímu otřesu ekonomiky, měli bychom mít dostatek prostředků na všechny investiční akce, které plánujeme," dodává Miroslav Krčil.