„Součástí stávající aktualizace je rozbor plnění jednotlivých projektů, dále byla shromážděna nová statistická data z posledního sčítání lidu a nyní připravujeme návrh priorit v rozvoji města na nadcházející roky," uvedla starostka Hlinska Magda Křivanová s tím, že konečná verze programu bude představena občanům na veřejném jednání.