„S ohledem na různé dotační možnosti a řadu jednotlivých kritérií jsme na podzim loňského roku zadali zpracování posouzení možností získání finančních prostředků. V rámci hlinecké aglomerace chybí kanalizace v místní městské části Kouty a v ulici Za Drahou a částečně v Blatně, v ul. Srnská, Rataje, Olšinky a Vinohradská. Do aglomerace dle příslušné definice nepatří vzdálené místní části, jako je Chlum a Čertovina,“ informuje místostarosta Hlinska Pavel Šotola.

Získat takovou porci peněz není jednoduché. V dotačním programu Ministerstva zemědělství i Operačním programu životní prostředí je dlouhá řada podmínek, které je nutno splnit. Navíc je podmínka evropské směrnice splněna, pokud je aglomerace odkanalizována alespoň z 85 procent.

Na základě podrobného posouzení dosavadních dotačních možností odkanalizování aglomerace, je v současné době jediným aktuálním zdrojem financí program ministerstva zemědělství, a to pouze pro výstavbu kanalizace v Koutech. Proto byla okamžitě zpracována žádost o dotaci a předána ministerstvu zemědělství. Investiční náklady jsou podle zpracované projektové dokumentace necelých 20 milionů korun, přičemž dotace by mohla činit téměř třináct milionů.

„Na akci je již vydáno i stavební povolení, takže v případě získání dotace, by výstavba mohla začít ještě na podzim tohoto roku,“ dodává místostarosta Pavel Šotola.