Neustále se zvyšující se cena elektrické energie a plynu, na druhé straně množství obchodních nabídek lákajících k cenové úspoře před tím či oním distributorem, vede zákazníky k nelehkému rozhodnutí. Ušetřím, nebo naletím praktikám prodejců, nedbale upozorňující na skryté poplatky a obchodní podmínky? Hlinečtí se rozhodli jít cestou výběru nejvhodnějšího dodavatele energií pro město a jeho příspěvkové organizace.
„Pro nás, jako velkého odběratele je opodstatněné jít cestou úspor. Podobně jsme provedli změnu dodavatele telekomunikačních služeb,“ informuje o úsporném kroku z minulých let místostarosta Hlinska Pavel Šotola.

Úspory 20-30%

Inspirací pro úspory není jen vysoká částka každoročního vyúčtování, ale i příznivé zkušenosti z měst i řady krajů, kteří změnou dodavatele ušetřili kolem 20% původní ceny. Pardubický kraj podobným opatřením uspořil 27% a například město Choceň až 31%.

„V současné době probíhá výběrové řízení na zprostředkovatele směřující k výběru nejvhodnějšího uchazeče pro dodávky elektrické energie a zemního plynu. Bude zpracován audit stávajícího stavu odběru elektřiny a zemního plynu ve všech odběrných místech včetně příspěvkových organizací. Vybraný zprostředkovatel také zreviduje všechna odběrná místa s posouzením možné redukce odběrných míst, volbou vhodnějšího jističe apod.,“ hovoří o dalším postupu místostarosta Šotola.

Aukce přes internet

Vypracovaný materiál energetických úspor a doporučení pak bude podkladem pro výběrové řízení dodavatele elektrické energie a zemního plynu formou internetové aukce.

„Tato cesta se nám zdá transparentnější, než když zprostředkovatel dojedná s dodavatelem cenu, která je včetně marže pro zprostředkovatele,“ vysvětluje dvě různé formy specifického výběrového řízení místostarosta Pavel Šotola.

Podmínky pro výběr dodavatele energií budou specifikovány tak, aby s odstupem času nedošlo k odhalení skrytých poplatků či nevýhodných podmínek, jak se tomu stalo v případech podomních prodejců, kteří pod časovým nátlakem vybízeli seniory ke změně dodavatele.

Z jedenácti příspěvkových organizací města jsou energeticky nejnáročnější Městská sportoviště Hlinsko, kde značnou část energie „spolkne“ vyhřívání bazénu a chlazení ledových ploch zimního stadiónu. „Město vydá na energie každoročně zhruba 20 miliónů korun z městského rozpočtu. Úspora se nebude týkat pevných plateb, které tvoří asi polovinu této částky,“ dodává na závěr místostarosta.

Radek Latislav