Cenu schválila rada města. V září byla ukončena rekonstrukce jižní části hřbitova, jejíž součástí je nové kolumbárium. Obsahuje 80 schránek, které budou zájemcům k dispozici od 1. ledna.