„V loňském roce jsme poměrně intenzivně obnovovali lesní porosty, město Hlinsko jich má zhruba dvě stě hektarů. Samozřejmě probíhala i těžba kvůli kůrovci, stejně jako v předchozích letech. V rámci obnovy jsme ale vysadili více jak 85 000 sazenic, z toho zhruba polovinu sazenic smrku. Do obnovy lesů jsme vložili stovky tisíc korun," uvedl starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Jak starosta dodal, preferuje výsadbu smrku. „Osobně zastávám názor, že bychom tady měli mít pro příští generace smrk jako stavební dřevo a měli bychom také udržet hospodářský charakter lesa. Proto i zhruba polovina sazenic je právě smrk. Tak aby nás naši vnuci a pravnuci jednou neproklínali, že jsme jim tady vykáceli stavební dřevo a nic po sobě nezanechali," pokračoval Krčil.

"Kámen měsíce" je vystavený pod Širokými schody na náměstí U Vodárny v Chrudimi.
SOUTĚŽ DENÍKU: Poznáte kámen měsíce dubna? Zkuste vyhrát krásnou cenu!

Vedení hlinecké radnice každý rok investuje do obnovy lesů stovky tisíc korun. „Staráme se o lesy a nebudeme je nechávat ladem, jak by to nejraději viděly některé organizace. Je potřeba, aby les plnil všechny funkce. Vlastníme lesy kolem Chlumu, Hlinska i Blatna a Srní. Logicky mají tedy některé lokality i charakter příměstských lesů," doplnil starosta.

Pro vyvážení listnatých a jehličnatých stromů byly vloni vysázeny i buky v počtu 37 000 sazenic a do země se dostalo i 6 000 sazenic olše. Ty byly vysázeny do míst, kde to je vhodné a nehodily se tam jiné dřeviny.