Od září budou pro absolventy základních škol otevřeny další dva obory, elektrikář a truhlář. „Jednali jsme se zaměstnavateli v regionu a po těchto profesích je velká poptávka,“ uvedl hlinecký starosta Miroslav Krčil.

V Pardubickém kraji není jediné učiliště, ve kterém by byli budoucí truhláři, nejbližší obor je žákům k dispozici na Vysočině. Učiliště v Hlinsku je přímo navázáno na firmy, které si tak vychovávají své budoucí zaměstnance.