„Předešlé etapy rekonstrukce Poděbradova náměstí byly provedeny v letech 2001 a 2002 na více jak dvou třetinách plochy. Spočívaly především v zadláždění chodníků, komunikací a centrální plochy žulovou dlažbou a vybudování kašny v horní části náměstí. V rámci třetí etapy dojde k zadláždění zbývající části, k doplnění některých inženýrských sítí. Bude také instalováno nové veřejné osvětlení,“ uvádí hlinecký místostarosta Pavel Šotola.

Součástí zakázky je i doplnění městského mobiliáře, laviček, odpadkových košů a „ozelenění“ náměstí výsadbou několika stromů a rozšířením počtu žulových nádob na květinovou výzdobu. Stavební práce za téměř 4 miliony korun bude provádět společnost Dlažba Vysoké Mýto. V těchto dnech byla zahájena také rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici U Tvrze, jejíž investorem je VAK Chrudim. „Jelikož ulice navazuje přímo na spodní část rekonstruovaného náměstí, bylo rozhodnuto o provedení nového povrchu komunikace včetně chodníků tak, aby byla dokončena celková obnova centra v okolí Poděbradova náměstí,“ upřesňuje Šotola. Součástí investice za 4,3 milionu je i komplexní úprava parkoviště před zimním stadionem. Obnova krytu vozovky a chodníků bude zahájena v září, po dokončení inženýrských sítí a bude trvat do listopadu. Po celou dobu stavebních prací je ulice uzavřena. V lokalitě Rataje, kde bylo již prodáno všech šest stavebních pozemků na stavbu rodinných domů, proběhne osazení území inženýrskými sítěmi.

Nejvýhodnější nabídku na provedení prací podala společnost INSTAV Hlinsko, která tu od srpna do října zrealizuje investici ve výši 1,7 milionu korun. (man)