Město vstoupilo před časem do jednání s podnikem Technolen, technický textil a.s. kvůli pustnoucím pozemkům v centru Hlinska, o které projevila hlinecká radnice zájem.

Výsledkem jednání mezi oběma subjekty byla nabídka Technolenu, že rozsáhlé pozemky městu daruje. Jedná se celkem o 21 tisíc metrů čtverečních, z nichž podstatnou část tvoří postupně zarůstající a chřadnoucí park. „Technolen pozemky nepotřebuje. Hlinsku je daruje za podmínky, že s tím pro podnik nebudou spojené žádné finanční náklady,“ uvádí hlinecký místostarosta Pavel Šotola. Na nabídku teď kývlo hlinecké zastupitelstvo. Mezi podmínky dárce patří i to, že město zachová v tomto prostoru parkovou zeleň a nenabídne pozemky například pro bytovou výstavbu nebo pro jiné využití, které by Technolenu mohlo v budoucnosti jinak zkomplikovat existenci. V případě dalšího prodeje zůstane podniku také předkupní právo.

„My ale se zachováním parku počítáme. Časem jej však chceme uvést do podstatně lepší kondice, než v jaké je nyní. Vždyť poslední prořezávka dřevin tu byla provedena snad někdy před deseti lety. Jako město bychom měli mít i větší šance, pokud budeme žádat o případné dotace na rekonstrukci parku,“ dodává Šotola. Město dostane od Technolenu i pozemky, které mu pomohou scelit jeho majetek ve směru do místní části Kouty.