Ty se týkaly třeba dosud chybějícího venkovního koupaliště nebo kontroverzní městské vyhlášky, na jejímž základě musel v Hlinsku skončit nepřetržitý noční provoz některých podniků.

Důkazem rozvoje města mohou být parcely pro rodinné domy, příprava městské průmyslové zóny, opravy silnic a chodníků za desítky milionů korun, investice do místních částí i do sídliště. Do Hlinska se také vrátilo střední odborné školství a po 15 letech tu byl dostavěn zimní stadion. „Prosadili jsme, že školní jídelna a tedy stravování tisíce našich dětí už není v područí nadnárodní firmy, ale je plně pod kontrolou města. Že to byl krok správným směrem, o tom svědčí v podstatě zdvojnásobení počtu strávníků. Vytvořili jsme úsek údržby, zaměstnali lidi z regionu a začali jsme se efektivně starat o veřejná prostranství. Zkrátka snažili jsme se v tomto období položit základy, na kterých může město do budoucna stavět,“ je přesvědčen starosta, který však zároveň upozorňuje, že otázka rozvoje není záležitostí jediného volebního období.

Nádraží bude

Za poslední čtyři roky Hlinsko realizovalo zhruba 60 investičních projektů či větších oprav majetku. Z toho je přes dvě desítky ulic a chodníků, které prošly generální obnovou. Mezi ty nejzásadnější patří například zahájení výstavby dopravního terminálu s autobusovým nádražím a velkokapacitním parkovištěm, ale za zmínku stojí i zasíťování 30 stavebních parcel pro rodinné domy, stejně jako nový skatepark, rozšíření domu dětí a mládeže nebo příprava prostor pro internátní ubytování budoucích studentů.

Hlinsko investovalo také do nových parkovacích ploch na sídlišti, staví se nové byty v Olšinkách, z bývalé uhelny v areálu teplárny vzniká parkovací dům. Dále město koupilo pozemky pro průmyslovou zónu, probíhá generální rekonstrukce městského hřbitova a ploch kolem kostela.

Chytré vodní město

V sociální oblasti došlo k zahájení provozu seniorškolky v rámci Centra denních služeb Motýl a rozběhl se projekt Hlinecké taxi.

Hlinsko se také zapojilo do projektu chytrého vodního města. Díky tomu bude prvním městem v ČR i ve střední Evropě, kde bude nastaven efektivní online systém dohledu nad hospodařením s vodou.

Alkohol v ulicích

Ne všechna rozhodnutí městských zastupitelů jsou lidmi vnímána jednoznačně pozitivně. Sem patří zákaz nočního nonstop provozu barů a dalších podniků, k němuž zastupitelé přistoupili na základě opakovaných stížností na rušení nočního klidu. „Mělo to ale zůstat, jak to bylo. Pijáci byli pěkně schovaní, zatímco teď se v zábavě a konzumaci alkoholu pokračuje venku na lavičkách. Takže jsme si spíš pohoršili, protože po takových nocích zůstává ráno venku plno nepořádku,“ je přesvědčena mladá hlinecká maminka Radka Vašáková. Řada jiných hlineckých občanů ale vyhlášku naopak schvaluje.

Většině oslovených nicméně vadí, že město stále nemá vlastní koupaliště. „Zaznamenala jsem už různé sliby, ale za koupáním musíme dál dojíždět do lomů nebo na plovárny ve Skutči, Slatiňanech a v Chrudimi,“ říká například Lenka Mudrochová.

„Také jsem si představoval, že dokážeme realizovat výstavbu koupacího biotopu rychleji. Byl rád, kdyby byla stavba zahájena v příštím roce,“ kontruje starosta.