V druhé polovině června provedlo město Hlinsko nákup elektrické energie a plynu přímo na komoditní burze. Pro zvýšení atraktivity nakupovaných energií bylo využito možnosti centralizovat roční spotřebu vlastních zařízení jako jsou např. budovy úřadu, školská a kulturní zařízení či sportoviště. Elektřina a plyn byly nakoupeny pro letošní čtvrté čtvrtletí a celý rok 2013, a díky nízkým cenám nákupu dojde k úsporám v desítkách procent. Město tak ušetří ve svém rozpočtu za dané období téměř 3,2 mil. Kč bez DPH.

V rámci přípravné fáze byla burzovním dohodcem - společností FIN-servis, a. s., zpracována komplexní analýza odběrných míst a ročních spotřeb energií, kterou lze použít pro nákupy energií i v následujících letech. Podařilo se tak soustředit poptávku po 1.818 MWh elektřiny v hladině nízkého napětí, 560 MWh v hladině vysokého napětí, 4.345 MWh zemního plynu v režimu maloodběr a 1.961 MWh v režimu velkoodběr.

Před vstupem na burzu byly městem na doporučení burzovního dohodce stanoveny limitní (nejvyšší akceptovatelné) ceny všech poptávaných energetických produktů. Nakonec v burzovních aukcích, které se uskutečnily 19. června, se ještě podařilo snížit agregovanou cenu u silové elektřiny v hladině vysokého napětí z limitní ceny 1400 Kč/MWh na konečných 1135 Kč/MWh a následně i agregovanou cenu u nízkého napětí z 1450 na 1207 Kč/MWh. U zemního plynu v režimu velkoodběr cena klesla ze 730 na 684 Kč/MWh, v režimu maloodběr ze 750 na 685 Kč/MWh.

Zásadní význam však má srovnání vysoutěžených cen vůči cenám, které město dosud za energie hradilo. Největší rozdíl – snížení o 39 % - bylo dosaženo u dodávek zemního plynu v režimu maloodběr. U elektřiny v hladině nízkého napětí cena klesla o 27 %, u vysokého napětí o 23 % a u dodávek plynu v režimu velkoodběr o 18 %.

„Z tohoto pohledu se záměr centralizovat městskou poptávku a nakoupit energie progresivním způsobem na Českomoravské komoditní burze Kladno ukázal jako krok správným směrem," hodnotí výsledek aukce místostarosta města Pavel Šotola.