„Potvory zelený, nenažraný,“ nadává Zdeněk Svěrák ve filmu Kolja na hromadící se složenky. Vedení města Hlinska už tyto nepopulární tiskopisy občanům rozdávat nebude.

Za popelnice nebo pejska lidé zaplatí poté, co jim bude doručena z radnice výzva k úhradě. Vedení města k této změně přivedly ekonomické důvody. Rostou náklady na tisk a distribuci složenek, poštovní poplatek za úhradu formou složenky je vyšší, než třeba bankovní převod.

V březnu dostanou poplatníci dopis s rozpisem poplatku a variabilním symbolem. Každý se může rozhodnout, zda zvolí bezhotovostní převod na účet města nebo složí hotovost v pokladně městského úřadu.

„Údaj o variabilním symbolu je třeba pečlivě uschovat, protože zůstane pro poplatníka stejný i v dalších letech. Zapomenutý variabilní symbol bude ale možné ověřit v pokladně městského úřadu,“ zdůrazňuje Marta Nováková z hlinecké radnice.

V letech následujících již poplatníci nebudou k placení obou poplatků vyzýváni jednotlivě dopisem, ale hromadně, a to prostřednictvím Hlineckých novin a kabelové televize. Vedení města Hlinska věří, že občanům nebude nová forma úhrady působit větší komplikace a časem si na ni zvyknou.

Změna by měla do budoucna přispět k očekávaným finančním a časovým úsporám v systému vybírání těchto poplatků.