Stejně jako řada výše položených měst se Hlinsko potýká s takzvanou „chodníkovou novelou“ zákona o pozemních komunikacích.

Doposud město udržovalo téměř sto kilometrů místních komunikací a patnáct kilometrů chodníků, což představovalo roční výdaje ve výši od dvou do čtyř milionů korun.
„To jsou velmi vysoké náklady, které, obrazně řečeno, na jaře odtečou do Chrudimky. Pokud by město udržovalo všechny chodníky ve městě, byly by náklady téměř jednou takové,“ vysvětluje starostka Hlinska Magda Křivanová.

Zajišťování zimního posypu na všech hlineckých chodnících nelze v potřebném čase provést.

„Chodníková novela“ naštěstí umožňuje obcím vymezit chodníky a komunikace, které se v zimě neudržují, přestože obec zodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku stavu komunikací.

S ohledem na finanční situaci města v důsledku hospodářské krize, finanční náročnost údržby, dostupnou techniku, personální zajištění a celkovou efektivnost vynaložených prostředků a úsilí se město po dlouhém zvažování rozhodlo udržovat ty chodníky, které zajistí schůdnost hlavních pěších tras.

Jde především o ty, kde je nejvíc frekventovaný pohyb lidí, tedy v centru, na sídlišti nebo u nádraží. Seznam ošetřovaných a neošetřovaných chodníků je v Plánu zimní údržby, který schválila rada města.

Starostka města chce prostřednictvím Hlineckých novin požádat občany, aby prováděli jako doposud zimní úklid chodníků před svými nemovitostmi nebo provozovnami.

„Jen tak zvládneme vyrovnat se efektivně a včas se složitými klimatickými podmínkami,“ zdůrazňuje Magda Křivanová.