Vedení hlinecké radnice proto výrazně pozměnilo pravidla poskytování finančních prostředků města z Fondu rozvoje bydlení a zastupitelé změny na svém posledním zasedání posvětili.

„Důvodem byl dosavadní nezájem o tyto půjčky ze strany veřejnosti. Nabízené podmínky už byly totiž nekonkurenceschopné," uvedl hlinecký starosta Miroslav Krčil.

Na změnách spolupracovala komise rozvoje města s odborem finančním a ekonomickým. Snížila se například úroková sazba za tří na dvě procenta. „Navýšili jsme maximální možné částky u některých typů půjček na opravu střech ze 100 na 150 tisíc, na opravu fasády lze žádat až o 200 000 korun. Přidali jsme možnost půjčky na opravdu bytového jádra do maximální výše 100 000, která v nabídce zcela chyběla. Věříme, že tímto krokem dojde ke zatraktivnění tohoto finančního nástroje," dodává starosta Krčil.

Podle nových pravidel budou moci občané žádat o půjčky z fondu již v nadcházejícím podzimním termínu. Podrobné informace se brzy objeví na webových stránkách města i místní kabelové televizi.

Nejdelší doba splatnosti je šest let, ale půjčku lze použít výhradně ke zlepšení úrovně bydlení.

Vlastní fond na rozvoj bydlení má například také Chrast a místní obyvatelé této nabídky poměrně pravidelně využívají. „Na webových stránkách města máme vypsané podmínky, uzávěrka žádostí je dvakrát za rok. Z mého úhlu pohledu je to výhodná půjčka, na níž mohou dosáhnout i méně příjmové skupiny obyvatel. Je to taková vstřícná pomocná ruka města vůči našim občanům," říká chrastecká starostka Martina Lacmanová. Úrok chrastecké půjčky na rozvoj a zvelebení vlastního obydlí činí tři procenta. V současné době je ve fondu připraveno 1,3 milionu korun pro případné zájemce.

Jak dále uvedla starostka Lacmanová, minimálně jeden či dva žadatelé se během půl roku vždy objeví.

Nabídku finanční pomoci ze strany radnice na přestavbu domova kladně hodnotí i sečský starosta Marcel Vojtěch, avšak vedení Seče půjčky na rozvoj bydlení neposkytuje.

„Až budeme mít třistamilionový rozpočet, hned něco vyčleníme," žertuje Marcel Vojtěch a pokračuje: „Nemáme tolik prostředků. Jsme malá obec, abychom si mohli dovolit dotovat opravy obydlí. Touto cestou nejdeme, ale je chvályhodné, když se radnice tímto směrem ubírá."

To však neznamená, že by vedení sečské radnice rozvoj bydlení ve městě vůbec nepodporovalo. Naopak. Jako příklad můžeme uvést dotování pozemků pro 35 rodinných domů. Město půdu vykoupilo za cenu 600 korun za jeden metr čtvereční a zájemcům ji poté prodávala jen za cenu 150 korun za metr čtvereční.

„Takto podporujeme bydlení v Seči. Ruku v ruce s tím jde také občanská vybavenost dotujeme například školy i školky," dodává starosta Marcel Vojtěch.