Město od května přistaví k bytovým domům ve vytipované lokalitě speciální provětrávané sběrné nádoby. „Příslušné domácnosti budou s žádostí o spolupráci na tomto projektu předem osloveny a věříme, že se do něj ochotně zapojí," uvedla Ivana Kopecká z městského odboru životního prostředí s tím, že svoz bioodpadu v nové lokalitě bude jednou za dva týdny.

Bioodpad je jediným druhem odpadu, který lze stoprocentně recyklovat a získat z něj kvalitní hnojivo. Hmota váže mnoho živin, které lidé mohou navracet zpátky do půdy.

Důležité je správné třídění, proto odbor životního prostředí nabádá občany, aby biologický odpad neznečišťovali nevhodnými materiály.

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Hlinečtí zastupitelé budou za několik dní projednávat nový plán odpadového hospodářství. Pro Hlinsko jej zpracovala odborná firma. Dokument má i širší regionální souvislosti, a to především návaznost na plán odpadového hospodářství Pardubického kraje.

„Z plánu pro naše město mimo jiné vyplývá, že bychom měli rozšířit počet sběrných míst na tříděný odpad ze současných 44 na 56 lokalit, a tím zlepšit a podpořit proces třídění. V tomto směru již naše radnice podnikla potřebné kroky vloni, kdy jsme připravili projekt podzemních kontejnerů a požádali o dotaci. Nyní je tento projekt ve fázi, kdy byl vybrán dodavatel a vše je připraveno k realizaci," řekl starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Vloni byl projekt Státním fondem životního prostředí ČR vybrán k financování. Předložené podmínky poskytnutí dotace ale město nakonec vyhodnotilo jako nevýhodné a po konzultaci s odbornou firmou radnice vyčkala na příznivější parametry.