„Možnosti použití prostředků zFondu rozvoje bydlení na obnovu bytového fondu využilo iměsto. To provede ze získané půjčky zásadní opravu domu vKomenského ulici a obnovu fasády včetně zateplení bytového domu s34byty vulici Čechově,“ vysvětluje hlinecký místostarosta Pavel Šotola.

Město poskytuje tyto půjčky už 14let. Za uvedenou dobu jich bylo poskytnuto více než 160vcelkové výši přes 20milionů korun. ZFondu rozvoje bydlení jsou nejčastěji poskytovány půjčky na obnovu střech, fasád, vposledních letech také půjčky na výměnu oken.

„Občané, kteří mají zájem opůjčku zfondu, musí sami vlastnit obytné budovy nebo jejich stavby na území města a smlouvou se musí zavázat, že poskytnuté prostředky použijí výlučně ke sjednanému účelu,“ doplňuje místostarosta Šotola.