„Analýza obsahuje v mnoha případech variantní řešení. Příští týden 13. června s ní při semináři seznámíme zastupitele, vedoucí odborů ateprve poté předložíme výsledky auditu i veřejnosti,“ uvedla starostka Magda Křivanová.

Z dokumentu bude vycházet podle jejích slov nová organizační struktura úřadu i personální změny. „Pokud jde o počty pracovníků, tak by to mělo být směrem dolů,“ dodala prozatím bez bližšího komentáře starostka. Audit přišel pokladnu města na téměř 600 tisíc korun. Hlinečtí si od něho ovšem slibují, že v nadcházejícím období dojde k úspoře provozních prostředků úřadu.