Vozidla jsou podle slov místostarosty Pavla Šotoly sčítána na křižovatkách. "Určuje se podíl tranzitní a vnitřní dopravy," vysvětluje Pavel Šotola. Výsledky budou sloužit jako jedny z podkladů pro vypracování dopravní studie. Radnice by ji měla mít k dispozici do konce letošního roku. Právě ze závěrů této studie poté bude vycházet při plánování dalších investic do oblasti dopravy a případně chystat i změny současných poměrů.

Směrový průzkum je prováděn od úterý 19. do středy 20. června. "Toto období jsme zvolili záměrně. Údaje totiž nebudou ještě zkreslené prázdinovým ruchem, kdy doprava všeobecně sílí," vysvětluje Pavel Šotola.