Na víceletý obor se z hlineckých základních škol (ZŠ) přihlásilo pouze 14 žáků pátých tříd. Ostatní přihlášky dorazily z okolních vesnic. Oproti předešlým letům je to další posun, který se týká počtu přihlášených místních žáků, a to směrem dolů. Například ze ZŠ Smetanova se nehlásí na víceleté studium ani jeden žák! Ředitel této ZŠ Pavel Ludvík si vysvětluje nezájem rodičů a jejich dětí o studium na osmiletém gymnáziu pochybnostmi a nejistotou v rozhodování. Obavy se podle něj týkají především přijímacích zkoušek.

Na čtyřleté gymnázium se hlásí 22 žáků z hlineckých škol a 16 žáků ze škol vesnických. Přijímací zkoušky se konají už 23. dubna.

Linda Vojancová