„Holandská strana je nakloněna pokračování spolupráce. Ještě o tom ale bude jednat tamní městská rada,“ uvedla starostka Hlinska Magda Křivanová. Kromě toho obě delegace hovořily o problematice cestovního ruchu a odpadového hospodářství. "Navštívili jsme tamní firmy, které se zabývají zpracováním a likvidací odpadu a domluvili jsme se, bude-li zájem, že tyto společnosti umožní ve svých závodech stáž našim pracovníkům," vysvětlila Křivanová. Třetí oblastí, v níž si obě strany vyměňovaly informace bylo řešení kriminality mládeže a užívání drog.

V dalším programu pak nechyběla podle slov starostky ani návštěva zemědělské farmy.