V programu nazvaném Motýlkové na Lichnici je tady entomolog David Breiter seznámil s těmi zástupci nočních druhů hmyzu, jež se mu podařilo přilákat na světlem ozářenou bílou plachtu.