Ornitologové se radují z toho, že hohol severní, který patří ke vzácným druhům naší ornitofauny, vyvedl své mladé na velkém Rohozeneckém rybníku.
Vedoucí nasavrcké Správy Chráněné krajinné oblasti Železné hory František Bárta tvrdí, že není mnoho míst v naší zemi, kde tento druh hnízdí. „Jedná se o černobílou kachnu, kterou si na první pohled můžeme splést s podobným polákem chocholačkou. Samec tohoto druhu má však bílá nejen křídla, ale i krk a u zobáku má bílou skvrnu. Liší se i způsobem života, a to především v hnízdění, kdy na rozdíl od většiny našich druhů hnízdí v dutinách, či norách,“ popisuje vzácného opeřence Bárta.

Již po několik let byl hohol severní pravidelně pozorován při akci „Vítání ptačího zpěvu“ , ale teprve letos se objevila celá rodinka s mláďaty na velkém Rohozenském rybníce. Tato přírodní rezervace je domovem dalších druhů vodních a mokřadních druhů ptáků. Ten kdo bude mít trochu štěstí, je může spatřit, a to včetně hohola.