Instituce z okolí Prachovic mohly požádat o dotaci na podporu svých projektů. Bylo jich celkem osmnáct. Porota, která rozhodovala o výsledcích, se skládala ze zástupců společnosti Holcim Česko, Nadace Via a zástupce Krajského úřadu Pardubického kraje z odboru životního prostředí. „Holcim dlouhodobě prosazuje a finančně podporuje aktivní přístup k tvorbě, rozvoji a ochraně životního prostředí. Těší nás proto, že můžeme pomoci také cestou udílení finanční podpory projektům v regionálním měřítku. Rozhodnutí bylo nelehké, ale snažili jsme se podpořit ty projekty, které přinesou největší kvalitativní změnu v porovnání se současným stavem,“ říká Michael Suter, ředitel závodu Prachovice. „Věříme, že si soutěž získá v regionu tradici a že budeme moci podporovat veřejně prospěšné projekty i v dalších letech,“ dodává.

Přihlášku do soutěže „Holcim podpora pro města a obce“ mohli podat zástupci obcí a obecně prospěšných společností se sídlem v Prachovicích, Třemošnici, Heřmanově Městci, Bousově, Ronově nad Doubravou, Vápenném Podole, Seči, Míčově a Bojanově. Hodnoceny byly projekty se zaměřením na bezpečnost silničního provozu a na vznik nových a modernizaci stávajících veřejných prostranství. Nejvyšší možná podpora pro jeden projekt byla 150.000Kč.
Mezi oceněné projekty patří například bezpečný přechod pro chodce s mottem Vidět a být viděn, který předložila obec Prachovice. Jedná se o přechod, který se nachází na frekventovaném hlavním průtahu obce v Chrudimské ulici. Přechod je umístěn v těsné blízkosti základní a mateřské školy. Prostředky získané v soutěži budou využity na nasvícení přechodu pro chodce a na umístění reflexních dopravních značek se světelnou signalizací.

Projekt Nechceme asfalt, chceme travičku… předložilo Rodičovské centrum Radovánek o. s. z Heřmanova Městce. Cílem projektu je vznik nového bezpečného hřiště pro děti do tří let s možností propojení indoorových a outdoorových aktivit rodinného centra. Přístup na hřiště bude bezbariérový, mohou ho proto využívat i lidé s tělesným handicapem, maminky s kočárky a děti z mateřské školy.

Úplný seznam projektů, které získaly finanční podporu v soutěži „Holcim pro obce a města“

Bezpečný přechod, Obec Prachovice

Park s dětským hřištěm, Městys Bojanov

Bezpěčnost dopravy, Obec Nouzov

Rekonstrukce dětského hřiště, Město Heřmanův Městec

Úpravy parku na Chittussiho náměstí, Město Ronov nad Doubravou

Nechceme asfalt, chceme travičku…, Město Heřmanův Městec

Oáza – letní herna pro děti, Město Třemošnice

Hrací prvky, Město Heřmanův Městec