Prostřednictvím pátého ročníku soutěže „Cena Holcim pro rozvoj regionu 2010“ mohou projekty z okolí cementárny Prachovic získat podporu v celkové výši 700.000 Kč, ale i cement a tříděný kámen za sto tisíc korun. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 31. srpna 2010.

„Holcim dlouhodobě finančně podporuje aktivní přístup k tvorbě, rozvoji a ochraně životního prostředí. Chceme pomáhat rozvoji na regionální bázi,“ říká Jan Kozák, manažer pro kamenivo.

„Cena Holcim již má v regionu svou tradici. S autory vítězných projektů z minulých let navíc udržujeme kontakt a vidíme, že peníze i poskytnutý materiál jsou využity k dobrému účelu a ke zlepšení života v rámci mikroregionu,“ dodává Michael Suter, ředitel cementárny Holcim Česko v Prachovicích.

Cílem soutěže je přispět ke zkvalitnění života obyvatel Prachovic a obcí v nejbližším okolí. Přihlášku mohou podat jak jednotlivci, tak skupiny občanů, neziskové organizace, školy nebo obce. Místo realizace projektu jsou pak Prachovice, Třemošnice, Heřmanův Městec, Bousov, Lipovec, Ronov nad Doubravou, Vápenný Podol, Seč, Míčov a Kostelec u H. M.

Hodnoceny budou projekty se zaměřením na ochranu životního prostředí, práci s mládeží a se sociálně slabšími skupinami obyvatel, práci se seniory, obnovu veřejných prostor a jiných aktivit, které podporují rozvoj obcí a měst.
Porota se zaměří zejména na kvalitní změnu, kterou projekt lokalitě přinese, dlouhodobost efektů projektu, počet uživatelů projektu. Důraz bude kladen také na počet místních obyvatel a institucí, které se do projektu zapojí, a to například formou dobrovolné práce, finanční či materiální podpory.

Kontaktní osobou pro příjem přihlášek je ing. Wiebke Suter-Blume, wiebke.suter-blume@holcim.com, pro telefonický kontakt Marie Spěváková, tel. 469 810 212.