Lidé nesmějí zalévat své zahrádky vodou z řeky Chrudimky a vodu je zapovězeno odebírat také z dalších říček a potoků, jež protékají všemi ostatními obcemi v katastrálním území správního obvodu obce s rozšířenou působností. Nedostatek vody v Chrudimce, Novohradce, Krounce, Ležáku a ve většině dalších toků totiž již ohrožuje život ryb a ostatní vodní fauny.

ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD
kompletní znění v PDF

Vysychají ale i mnohé studny s pitnou vodou. Bez okamžitého zásahu samosprávy městyse Bojanov by už například neměli co pít lidé v tamější místní části Holín. „V Holíně se nachází pět nemovitostí, které už byly zhruba tři dny bez vody. Jelikož v širším okolí nikdo nedisponuje cisternou na pitnou vodu, ale pouze na vodu užitkovou, poslal jsem žádost na Státní fond hmotných rezerv. Domluvili jsme se na přistavení cisterny o objemu tří krychlových metrů. Jelikož je naše žádost řádně odůvodněna, půjde o bezplatnou zápůjčku. Zbývá se jen dohodnout na platbě za dopravu," říká starosta městyse Milan Michálek. Cisterna bude lidem v Holíně prozatím k dispozici do 1. října. Mezitím se uvidí, nebude-li nutné lhůtu ještě prodloužit. Starosta Michálek říká, že sucho, jaké je teď, dosud v Bojanově nezažil. Samotný Bojanov a část Horního Bezděkova jsou naštěstí napojeny na obecní vodovod, jehož zdroj je dostatečně vydatný. Těžko ale ještě říci, jak dopadnou studny v Kovářově nebo v Hrbokově.

Vody ubývá i jinde. Starosta Krouny Petr Schmied například uvedl, že jedna rodina z Čachnova už nemůže napájet svá hospodářské zvířata vodou z vysychající domovní studny. Dobytek je teď proto odkázán pouze na vodu z nedalekého potoka.

S nedostatkem vody zápasí i účastníci dvou táborů v přírodě u Svratouchu, kde jeden z táborů organizují krounští hasiči. Pitnou vodu jim teď do tábora dodává právě blízký Svratouch a pro vodu na mytí si hasiči s cisternou jezdí do domovské Krouny.

Nadále platí, že lidé napojení na obecní vodovodní sítě si moc starostí dělat nemusejí. A zákazníci Vodárenské společnosti Chrudim už teprve ne. „Kapacita našich zdrojů je více než dostatečná, takže v případě potřeby můžeme značné objemy vody předávat i do dalších propojených okresů," ujistil ředitel společnosti Roman Pešek.

Vodárenská společnost Chrudim nabírá vodu především z Křižanovické přehrady a z podzemních zdrojů v Podlažicích. Voda se poté mísí a ošetřuje v úpravně ve slatiňanském Monaku.