V těchto dnech byl proveden odchyt několika ptáků a osm holubů poté zamířilo na důkladné veterinární vyšetření. „Pokud u nich bude zaznamenán výskyt přenosných chorob, budeme moci zpřísnit opatření, která nyní spočívají v pouhém odchytu a předávání ptáků k další odborné likvidaci,“ uvádí chrudimský místostarosta Roman Málek.

V případě výskytu přenosných a nakažlivých chorob by snad město mohlo, s příslušným povolením krajské veterinární správy, přistoupit k opětovnému přímému hubení ptáků. A to včetně střílení, které je za normálních okolností zakázáno. Na tento postup by v případě úspěchu údajně mělo doplatit až 95 procent holubí populace.

Chrudimští však mají v záloze ještě jednu horkou novinku připravenou bez ohledu na fakt, zda se holubí populace ukáže jako zdravá či jako nemocná. Zmíněnou novinkou má být lapání holubů do vystřelovacích sítí. Oproti klecovým odchytům, při kterých se po dlouhém čekání nechá občas lapit jen několik málo jedinců, nabízejí vystřelovací sítě podstatně vyšší efektivitu.

„Síť se prostě vystřelí na hejno sedících ptáků na střeše, kde jich bývá koncentrováno veliké množství. Také tímto způsobem by mohlo docházet k rychlé a výrazné, možná až padesátiprocentní redukci stávající populace. Ta nyní v Chrudimi čítá několik tisíc kusů,“ doplňuje místostarosta Málek.

Voda v kašně holubům nepřestane chutnat

Kromě chytání a likvidování holubů uvažovala chrudimská radnice také o jejich částečném vypuzení ze samotného centra města.

Holubi potřebují kromě potravy k životu dostatek vody, proto se občas, především v létě, slétají například ke kašně na Resselově náměstí. Před nynější rekonstrukcí pískovcové památky se proto uvažovalo rovněž o možnosti, že se do vody v kašně bude napříště přidávat speciální chemikálie, která nebude opeřencům „chutnat“.

„Od této myšlenky jsme ale nakonec upustili. Ukázalo se totiž, že pro zachování potřebné zhruba pětiprocentní koncentrace bychom do kašny museli dávkovat neúměrně velké množství uvedené látky a provoz kašny by se tak velmi prodražil,“ konstatuje chrudimský místostarosta Roman Málek.

„Podstatně levněji nás přijde, když třeba čtyřikrát do roka vodu vypustíme a pak znovu do kašny napustíme,“ uzavírá chrudimský místostarosta­.