„Byl bych rád, kdybychom tuto akci dokázali prohlasovat zároveň s aktuálním projednáváním chystaného připojení Letního stadionu," řekl Karel Thér. Podle něj by ještě na dílo měly být v městské pokladně peníze, jimiž Chrudimi na úpravu inženýrských sítí přispěla společnost, která stavěla Tesco.

Milion se najde

„Nevím, zda je šťastné spojovat obě věci dohromady. Zakopání horkovodu vyjde podle projektu na 15 milionů a ty bychom museli zakomponovat do rozpočtu na příští rok," opáčil chrudimský starosta Petr Řezníček s odkazem na to, že účelově vázaná suma získaná od investora Tesca činí pouhé tři miliony.

Poplatek Elektrárně Opatovice za připojení tribuny Letního stadionu má naproti tomu činit jen jeden milion korun a v případě připojení i dalšího nadzemního podlaží se sníží na 700 tisíc. Vlastní stavbu přípojky včetně překonání říčního koryta již slíbila zaplatit sama elektrárna. Vydané peníze se jí totiž později vrátí v úhradách za teplo.

Zastupitel Jaroslav Moučka (KSČM) se pak starosty tázal, zda byl v souvislosti s plánovaným připojením Letního stadionu na horkovod vypracován i příslušný energetický audit. „Byla tak posouzena varianta i jiného způsobu vytápění? Například plynem či jinou technologií?" ptal se Jaroslav Moučka.

Na to nebyl Petr Řezníček schopen hned odpovědět, neboť projektant se jednání neúčastnil a nikdo z přítomných takovou informací nedisponoval. Zastupitelé pak nicméně uhrazení připojovacího poplatku schválili.

Audit není

Chrudimský deník se na energetický audit zeptal starosty znovu ještě o den později. I proto, že starosta je zároveň v Elektrárnách Opatovice členem dozorčí rady a tak se nabízí úvaha, že by mohl chtít elektrárnu při volbě dodavatele tepla protěžovat.

To ale Petr Řezníček rozhodně odmítl. „Naopak. Pro město jsem vyjednal, aby nemuselo spolufinancovat vlastní stavbu přípojky," zdůraznil starosta.

Připustil ale, že podle jeho dodatečného zjištění energetický audit proveden nebyl.