Těžké stavební stroje mohou tuto málo frekventovanou komunikaci poškodit. Slouží totiž většinou jen místním obyvatelům a občas tudy projdou lidé mířící na cirkusová představení. Vedoucí oddělení dopravy a komunikací odboru dopravy Městského úřadu v Chrudimi Milan Šikl uvádí, že v rámci stavebního řízení odbor dopravy vznesl v tomto směru některé připomínky. „Jde nám o to, aby stavební firma určitým způsobem rozmělnila provoz těžké techniky na této komunikaci. Další naší připomínkou bylo, aby nedocházelo ke znečišťování silnice,“ vysvětluje Šikl.

Asfaltová cesta k budoucímu zařízení pro umírající a nevyléčitelně nemocné se po dobu stavby nebude zbytečně zavírat. K omezení provozu dojde v určitých fázích výstavby, například při budování přípojek inženýrských sítí.

Vznik hospice pro Pardubický kraj iniciuje chrudimské občanské sdružení Smíření. To již tuto neděli od 17 hodin pořádá v kostele na Resslově náměstí koncert, jehož výtěžek bude věnován právě na výstavbu tohoto zařízení.

Občanské sdružení Smíření chystá hned dva benefiční koncerty. První se uskuteční již tuto neděli vchrudimském kostele Nanebevzetí Panny Marie druhý je naplánován na 18 prosince a uskuteční se vSukově síni Pardubické konzervatoře. Občanské sdružení Smíření ve své pozvánce citují Exuperyho lišku zMalého Prince: „Důležité věci jsou očím neviditelné, ty vidíme jen srdcem“.