„Pan ministr přivezl do Pardubického kraje dobré zprávy. Šlo především o příslib státních prostředků na vypořádání restitučních nároků majitelů objektu, ve kterém sídlí krajem zřizovaná Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště Do Nového v Pardubicích. Jasné podpory ze strany pana ministra se dostalo i chrudimskému hospici. Miroslav Kalousek vyjádřil názor, že každý kraj by měl takové zařízení mít, a ze své pozice nás ujistil, že peníze na realizaci hospice vChrudimi se ve státním rozpočtu určitě najdou,“ vypíchl hlavní závěry jednání vicehejtman Roman Línek. „Vstřícnost jsme však nalezli u dalších, pro Pardubický kraj klíčových problémů, které jsme já a mí kolegové panu minstrovi přednesli,“ dodal vicehejtman.

Měl tak na mysli například otázku realizace výstavby rychlostní komunikace R35, problematiku změny rozpočtového určení daní, převod chrudimského depa zmajetku armády do majetku kraje, uvolnění financování poldru vŽichlínku či financování modernizace a údržby regionální silniční sítě.Po jednání skrajskými radními se Miroslav Kalousek sešel se starostou Skutče Pavlem Novotným a návštěvu Pardubického kraje ukončí vČeské Třebové.