„Vpoložce Programu rozvoje hospice je tato částka zapsána. Peníze by nám vpřípadě schválení státního rozpočtu přišly od ministerstva zdravotnictví,“ potvrzuje chrudimská lékařka Marie Blažková, která stojí včele občanského sdružení Smíření.

Rada města Chrudimě minulý týden odsouhladila pětimilionovou dotaci na výstavbu hospice, který má být vybudován pod chrudimskou plochou dráhou. „Tento návrh musí schválit zastupitelstvo, které zasedá 17.prosince,“ informuje starosta města Jen Čechlovský. Peníze pro hospic by měl uvolnit iPardubický kraj, pro který je toto zařízení mezi hlavními prioritami a hodlá do něj proto investovat dvacet milionů korun. Stejně jako Chrudim pravděpodobně uvolní pět milionů korun iměsto Pardubice.

Koncem března roku 2006 uzavřelo občanské sdružení Smíření výběrové řízení na dodavatele stavby. Byla vybrána firma VCES, a.s.. 31.5.2006 se uzavřela smlouva o dílo. Na Univerzitě Pardubice se týž rok uskutečnilo první přijímací řízení do prvního ročníku magisterského studia v oboru Ošetřovatelství dlouhodobě nemocných, který občanské sdružení Smíření v roce 2004 společně s "Zaměstnanci našeho hospice, především zkušené a vzdělané zdravotní sestry by měly být těmi, kdo samostatně povedou péči o umírající doma. Budou při tom využívat kromě praktických lékařů a rodinných příslušníků i stávajích agentur domácí péče a budou společně s blízkými příbuznými umírajících rozhodovat o tom, kdy přivolat lékaře. Lůžkový hospic bude jejich zázemím a lékaři z hospice, případně jiní odborníci z ambulance pro léčbu bolesti, onkologové apod. budou jejich konsiliáři v těch případech, kdy lékařská odborná pomoc překročí kompetence nebo zkušenosti praktických lékařů," vysvětluje iniciátorka hospice Marie Blažková.

Na výstavbu hospice shromažďuje občanské sdružení Smíření finanční prostředky od státu, Pardubického kraje a měst Pardubice a Chrudim. Protože cena za výstavbu od doby vytvoření projektu stoupla, do konečné sumy ještě chybí dvanáct milionů korun.

Původní částka, za kterou měla dodavatelská firma bjekt pod plochou dráhou postavit, činila 75 milionů korun. V těchto dnech vrcholí jednání o ceně, jež se mezitím vyšplhala na reálnou částku 84 milony korun. „Ještě máme jednat s rozpočtáři, toto je prozatím poslední vyřknuté číslo,“ uvádí lékařka Marie Blažková z občanského sdružení Smíření. Při sčítání všech dotací je iniciátor výstavby hospice pro Pardubický kraj stále v minusu. „Ano, chybí nám dvanáct milionů korun. Ale kdyby to byl až takový problém, nezahajovali bychom výstavbu. Tyto peníze musíme sehnat do poloviny roku 2009 a já věřím, že přispějí i firmy nebo obce. Už jsme je začali oslovovat,“ dodává Blažková.

Starosta Skutče Pavel Novotný hospici fandí, ale pochybuje, že se v rozpočtu naleznou peníze na příspěvek občanskému sdružení Smíření. „Právě usilujeme o to, abychom vybudovali zařízení pro seniory, jež by bylo zároveň hospicem, domovem důchodců a léčebnou dlouhodobě nemocných,“ řekl Novotný.