Před úterním koncertem v Sukově síni pardubické konzervatoře dojde k poklepání na základní kámen stavby, o jejíž realizaci usiluje chrudimské občanské sdružení Smíření už pět let. Hospic pro Pardubický kraj ponese jméno Chrudim.

V uplynulých dnech se uskutečnilo několik jednání s dodavatelskou firmou o financování stavby. Její konečná cena činí 83,6 milionu korun. Dvacet milionů tvoří dotace Pardubického kraje, po pěti milionech přispějí města Pardubice a Chrudim.

„Ze státního rozpočtu na roky 2007 a 2008 bylo vyčleněno na hospic vChrudimi 38,45 milionu korun. Zbylých osmnáct procent, tedy 15,2 milionu, musí zajistit naše občanské sdružení. Na účtu máme nyní více než čtyři miliony, zbývajících jedenáct milionů musíme zajistit vdobě stavby,“ uvádí chrudimská lékařka Marie Blažková, která stojí v čele občanského sdružení Smíření.

Smíření si našlo cestu k politikům

Iniciátoři výstavby zařízení pro umírající lidi mají značnou podporu veřejnosti. Vdobě, kdy nemohli nikomu zaručit, že hospic skutečně postaví, protože na přidělení dotací vliv neměli, sami zajistili milion korun ročně do veřejné sbírky. „Letos jsme získali od dárců už téměř 1,2 milionu korun, ztoho více než polovina přibyla během posledních šesti týdnů,“ dodává Marie Blažková.

Velkou zásluhu na brzké výstavbě hospice má krajský radní a chruimský zastupitel Miloslav Macela. Právě on zajistil většinu kontaktů s politiky, kteří byli a jsou prostředníky při získání dotací. „Jeho pomoc našemu sdružení je nedocenitelná,“ říkají členové sdružení Smíření.

Čerpání zkušeností

Miloslav Macela tvrdí, že šlo o koordinovanou akci, na které se podílelo víc lidí. „Myslím, že se ledy hnuly v okamžiku, kdy města Chrudim a Pardubice společně s Pardubickým krajem jasně deklarovaly, že je výstavba hospice potřebná a že ji chtějí. To si, myslím, tuto akci ve vyšší politice hodně zviditelnilo,“ je přesvědčen Miloslav Macela.

Občanské sdružení Smíření se už delší dobu intenzivně připravuje na provoz hospice, který bude stát u chrudimské ploché dráhy.

„Navštívili jsme opakovaně vtěchto týdnech stávající české hospice vOstravě, Prachaticích a Červeném Kostelci.. Jako hosté partnerského města Ede jsme byli pozváni do několika holandských hospiců. Jsme ve stálém kontaktu shospicem v Brně a vLitoměřicích – odtud čerpáme zkušenosti. Hledáme budoucí zaměstnance, především zdravotníky. Začali jsme komunikovat sVšeobecnou zdravotní pojišťovnou. Sledujeme reformy ve zdravotnictví, které ovlivní budoucí provoz,“ vypočítává Marie Blažková ze sdružení Smíření.