Výsledek hospodaření činil ke 31. 12. loňského roku 17 milionů a 73 tisíc korun. Podle chrudimského starosty Petra Řezníčka navíc platí, že pokud by Ministerstvo pro místní rozvoj dodrželo termín proplacení finančního objemu za Integrovaný plán města Chrudim, znamenalo by to ještě dalších 16 milionů do příjmové strany loňského rozpočtu. Peníze ale dorazily později.

„Z výsledků vyplývá, že i když průběh financování neprobíhal v uplynulém roce zcela ideálně, dokázali jsme se s tím vypořádat," konstatoval starosta, podle kterého se v průběhu posledních zhruba pěti let podařilo snížit i celkové zadlužení města. „V současné době představuje dluh města na úvěrech u bankovních domů přibližně 92 milionů korun," doplnil Petr Řezníček.

Na bankovních účtech města bylo ke konci loňského roku téměř 63 milionů korun. S kladným výsledkem vloni hospodařily i všechny příspěvkové organizace a obchodní společnosti města.