Chrudimská radnice totiž odmítla návrh vlastníka hotelu, podle něhož by město po dokončení parkoviště odkoupilo poměrnou část parkovacích ploch a ve stejném poměru by inkasovalo zisk plynoucí z provozu parkoviště.

Podle chrudimského starosty Františka Pilného by bylo takové řešení riskantní.

„Nechal jsem připravované smlouvy prověřit na právním odboru města a obrátil jsem se také na dalšího nezávislého právníka. Oba obdržené posudky se shodují v tom, že by připravovaný postup nebyl úplně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Takto striktně to sice vyjádřeno nebylo, ale pohybovali bychom se po hraně zákona, takže budeme raději hledat jiný model a jiný způsob, jak se s vlastníkem, tedy se společností Homa Holding, domluvit,“ vysvětluje starosta.

V úvahu by teď údajně přicházela například možnost, že by celé parkoviště postavilo samo město a část parkovacích míst by poté pronajalo vlastníkovi hotelu. „Další možnost je, že stavbu zrealizují Technické služby Chrudimi nebo že parkoviště postaví nějaký jiný soukromý subjekt. Teď půjde hlavně o to, abychom se s majitelem hotelu domluvili, jaké podmínky jsou pro něj z hlediska provozování hotelu zásadní a nepominutelné. A pak je tu samozřejmě i taková možnost, že ukončíme nájemní smlouvu, kterou společnost s městem má, a ten prostor se pak bude vyvíjet zcela mimo její zájem,“ zmiňuje starosta nejkrajnější variantu.

Přání otce myšlenky

Jednatel Homa Holdingu Jiří Mařas připouští, že analýza navrhovaných smluv vyzněla nejednoznačně. „Je to otázka pohledu na věc i míry odvahy. Každopádně se teď budeme snažit najít takové právní řešení, které bude pro město přijatelné, ale bude se pohybovat v rámci námi navrhovaného modelu,“ sdělil Jiří Mařas.

Naznačovanou možnost, kdy by se stavby parkoviště nakonec ujala úplně jiná společnost, Jiří Mařas předem úplně neodmítl. „Ďábel se ale skrývá v detailu. Pokud by město přijalo podmínku, že nám v rámci takto zbudovaného parkoviště zaručí používání potřebného počtu parkovacích stání pro hotel, tak se o tom teoreticky uvažovat dá. Jenže z praktického hlediska by ale takové řešení obsahovalo spoustu negativních momentů. Například by muselo být zajištěno dokončení hotelu i parkoviště ve stejném termínu. Muselo by být sladěno počínání dvou rozdílných firem v podstatě na jednom místě, kde by jedna dokončovala rekonstrukci hotelu a druhá by budovala přilehlé parkoviště. Takže se mi zdá, že u takto zmiňovaného řešení je nejspíš přání otcem myšlenky,“ přemítá jednatel.

V nejbližších dnech nelze očekávat žádný významný posun, například se neplánuje žádné osobní jednání mezi zástupci Homa Holdingu a vedením města.

Vlastník hotelu si teď ještě nechává vypracovat vlastní právní analýzu zamítavého stanoviska města. „Po jejím dokončení budeme určitě reagovat,“ ujišťuje Jiří Mařas.

Běžící rekonstrukci hotelu zastavil před šesti lety zásah protikorupční policie kvůli existujícímu podezření ze zneužití finanční dotace. Hotel tehdy patřil jinému vlastníkovi. U Krajského soudu v Hradci Králové pak v této kauze padly letos v lednu zatím poslední nepravomocné rozsudky. V nich byly sedmi obžalovaným osobám uloženy podmíněné tresty za pokus o poškození finančních zájmů EU. Dvě zainteresované firmy byly potrestány finančně, když byla každá z nich odsouzena k zaplacení 300 tisíc korun pokuty. Dalšího obžalovaného a jednu společnost soud obžaloby zprostil.