Nejprve musím poděkovat Bobovi, členům ČMS Alešovi a Jirkovi, holkám Jirglovým , rodině Vejsadovic a Pištorovic za obětavou práci kolem instalování, sběru a vůbec vše kolem výstavy. Dále nesmím zapomenout na dovezení exponátů, především Rumcajsovcům Kryšotovi, Javasovi a Standovi. Kápovi, hlineckým školám, především základní škole Resslova, za krásné namalované výkresy a ostatním. Mrzí mne, že nás nenavštívila základní škola Ležáků. Má dcera a jiní žáci se těšili na výstavu, ale bohužel se nemohli dostavit, tak alespoň s rodiči. Dále velké poděkování patří paní ředitelce městského muzea Janě Vaškové, městu Hlinsko za poskytnutí grantu a kabelovému informačnímu servisu za krásnou videoupoutávku a reportáž.

Jsem rád, že jsem mohl, poznat spousta nových tváří, které znám pouze přes internet, jako například Květnatce, Houbomila, Kápa. Jen se všem omlouvám, že jsem na nikoho neměl tolik času.

II. ročník houbařské výstavy v Hlinsku navštívilo na tisíc návštěvníků a vystavovalo se na 400 exponátů. Podle návštěvní knihy se výstava líbila a někteří návštěvníci se těší na další ročník. To se vše potvrdilo tento víkend (25.-26.). Instalovala se víkendová houbařská výstava v Ekologickém informačním centru v Krátké u Sněžného na Novoměstsku. Kde se vystavovalo přes 250 exponátů a navštívilo nás hezký počet návštěvníků. Někteří návštěvníci z Hlinecka nás navštívili během týdne podruhé.

Ještě bych se chtě zmínit, že v polovině října bude uspořádána druhá houbařská beseda v Centru Jana XXIII., kde bychom se domluvili na pravidelných schůzkách a výšlapech do terénu.

Přeji hezký den.


Jiří „Kudláček“ Laštůvka