„Dvě děti jsme zachytili při plánované kontrole v Revoluční ulici. Hlidka o tom telefonicky ihned vyrozuměla městský odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení péče o rodinu a dítě. Protože se pro zaneprázdněnost nemohl dostavit žádný z kurátorů, nezletilce jsme předali jejich matkám a sepsali protokol,“ popisuje postup hlídky zástupce vrchního strážníka Městské policie v Chrudimi Jaroslav Hlavinka.

Problémy v Revoluční a přilehlých ulicích jsou obrovské a radnici došla trpělivost. „Hra skončila,“ prohlásil v pátek 6. června starosta města Jan Čechlovský. Obyvatelé čtvrti pod nádražím se mají v obráceném slova smyslu na co těšit. „Od prvního srpna přebírá správu městských bytů odbor správy majetku. K tomuto datu přikročíme k razantním opatřením, jež jasně stanoví pravidla,“ zdůraznil starosta.

Čtvrť pod nádražím si žije po svém. Jakoby se zde zastavil čas. Kdo tudy projde, vidí velké hromady odpadků, špínu a potulující se skupinky dětí. Ulice Revoluční, Rooseveltova a Přemysla Otakara jsou častým cílem výjezdů městské policie, a to pro partnerské nebo sousedské nesváry. Mezi občany, které v „Bronxu“ žijí, jsou neplatiči nájemného, odběratelé elektřiny „na černo“ nebo i lidé, kteří neoprávněně užívají městské byty.

„Budeme kontrolovat, kdo v bytech žije. Přijedou pracovníci energetických rozvodných závodů, aby zkontrolovali odběry elektřiny. Na místo se dostaví i pracovníci oddělení péče o dítě. Nebude existovat, aby caparti byli na ulici po desáté hodině večer. Lidé se budou chovat slušně, měli by už teď vnímat starostova slova: hra skončila,“ dodává místostarosta města Petr Řezníček.

Konec dlouhodobých "návštěv"

Při loňském požáru domu „hrůzy“ vyšlo najevo, kolik lidí se dokáže vměstnat do poměrně malého prostoru. Městské byty obývají lidí, kteří v nich nemají co dělat. Když se setkají s muži zákona, tvrdí, že jsou na návštěvě. Těmto „černým duším“ chce radnice znepříjemnit život.

„Město má pět set padesát bytů ve vlastnictví. Když si od toho odečteme domy s pečovatelskou službou a bezproblémové lokality, na pravidelnou kontrolu stačit budeme. Budeme mít přehled o tom, kdo v městských bytech žije a postaráme se o to, aby návštěvy nebyly dlouhodobé,“ tvrdí místostarosta města Petr Řezníček.

Radikální „řez“ napříč územím, které se vyznačuje neustálými problémy, bude město provádět kvůli slušným občanům, kteří mají v „Bronxu“ byty a chováním svých sousedů dlouhá léta trpí. Dalším důvodem je první dojem turistů, kteří se ocitnou v Chrudimi a vystoupí z vlaku či autobusu. „Pohled na tuto čtvrť nedělá městu dobrou vizitku,“ zdůrazňuje Petr Řezníček.

Lokalita, ve které nepřizpůsobiví občané žijí, je plná nepořádku. Technické služby sem pravidelně zajíždějí, ale není v jejich silách zde udržet čistotu. „V těsné blízkosti teď začneme budovat spolkový dům a chceme, aby měl pěkné okolí. Takhle už pokračovat nelze, musíme razantně zasáhnout,“ dodává starosta.

Pomůže nová taktika radnice vyřešit problémy v "Bronxu"? Osvědčí se nová opatření? Co byste poradili vy? Jaké máte zkušenosti s touto problematickou čtvrtí? DISKUTUJTE (pod článkem)!