„Objekty chceme smysluplně využít pro podporu cestovního ruchu, aby zůstaly přístupné veřejnosti," řekl náměstek hejtmana Roman Línek. Podle Línka může být vzorem hrad Svojanov, který vlastní město Polička. Hrad má velmi slušnou návštěvnost, kromě prohlídek pořádá historické či divadelní festivaly, výstavy a nabízí i ubytování.

V letech 2018 a 2019 by se měl uvolnit středověký hrad Rychmburk, na kterém v dalších staletích přibyly renesanční a barokní úpravy. Nové zázemí budou mít i klienti, kteří žijí v renesančním zámku v Bystrém, a to mezi lety 2019 až 2020. V letošním roce si hejtmanství objedná studie využití Rychmburku.

„Asi oslovíme i vysoké školy, budeme mít dvě až tři varianty využití, domluvíme se s místními samosprávami, aby přispěly se svými návrhy," řekl Línek.

Obce a města mohou například v památkách zřídit vlastní expozice, pořádat tam kulturní akce, částečně mohou využít prostory pro ubytování i soukromí podnikatelé. Hejtmanství chce ale zůstat vlastníkem památek. Podle Línka památky nevyžadují ihned velké investice, jsou v dobrém stavu.

TRANSFORMACE POKRAČUJE

Kraj tím pokračuje v transformaci ústavů sociální péče. Do roku 2018 by zhruba polovina lidí s mentálním nebo kombinovaným postižením měla žít mimo ústavní budovy. Zařízení staví domky nebo pronajímá klientům byty a hledá jim i pracovní uplatnění.

„Podobné služby do historických objektů nepatří, ale dřív se to tak dělalo, chceme to napravit," řekl Línek.

Na hradě Rychmburk byl v letech 1952 až 2007 domov důchodců, poté se transformoval na ústav, který pečuje o lidi s chronickým duševním onemocněním. Na zámku Rychmburk vznikl ústav v roce 1975, staral se o lidi s mentálním postižením. Nyní poskytuje sociální služby klientům s mentálním a kombinovaným postižením. Někteří klienti obou zařízení již žijí v chráněném bydlení mimo ústav. (zr)