Univerzita je letos připravena přijmout ke studiu 2690 uchazečů. Obdržela 13 000 přihlášek.

Například filozofická fakulta vypisuje druhé kolo přijímacího řízení v bakalářských oborech Počítačová podpora v archivnictví, Počítačová podpora v archeologii a dalších. Termín pro podání přihlášek ke studiu fakulta stanovila na pondělí 16. srpna.

Do 10. srpna mohou přihlášky poslat zájemci o studium na pedagogické fakultě, která má volná místa například v bakalářských oborech Finanční a pojistná matematika či Fyzikálně technická měření a výpočetní technika.

Fakulta informatiky a managementu již obsadila veškeré kapacity ke studiu v bakalářských a magisterských oborech. Příležitost podat přihlášku mají již jen zájemci o doktorské studium Informační a znalostní management, ke kterému fakulta přijímá přihlášky do 15. září.

„Vzhledem k obrovskému počtu neuspokojených zájemců o bakalářské obory Management cestovního ruchu a Finanční management je další možností mimořádné placené studium, které je poskytováno jako program celoživotního vzdělávání,“ uvedl kancléř Ondřej Tikovský. Přihlášky k tomuto druhu studia je možné podat do 12. září.