Nejen děti si tak mohou cestou za jednou z největších zdejších atrakcí prohlédnout nové informační tabule. Na nich se dozvědí třeba podrobnosti z historie i současnosti zdejších lesů. Text, fotografie i barevné obrázky popisují také živočišná a rostlinná společenstva biotopu. Znalosti si mohou návštěvníci prověřit i pomocí otázek, správné odpovědi přitom naleznou vždy na dalších tabulích.