Podlažice 2021, jak se oslava jubileí nazývá, začne na klášteřišti u kostela sv. Markéty v pátek večer, pořadatelům se podařilo zajistit koncert kapely Hradišťan Jiřího Pavlici. Program bude pokračovat i v sobotu od 10 hodin. slavnostní mší svatou, kterou bude celebrovat arciopat břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek.

Návštěvníci se mohou těšit na koncerty kapel Hradní duo nebo Quanti Minoris, do středověku je přenesou historická šermířská klání. Po celou sobotu bude připraven program pro děti, prostor u kostela zaplní i stánky s občerstvením.

„Přivítal jsem snahu města Chrast více přiblížit historii tohoto místa nejen místním obyvatelům, ale do budoucna také turistům, kteří se na jeden z nejstarších klášterů na našem území často ptají a rádi by se na místo jeho vzniku podívali,“ uvádí náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu a památkovou péči Roman Línek při návštěvě Chrasti.

Režisér Jiří Strach
Ďáblova lest z Podlažic na televizních obrazovkách

Hradišťan, Podlažický klášter a Ďáblova bible. V Chrasti o víkendu slavíHradišťan, Podlažický klášter a Ďáblova bible. V Chrasti o víkendu slavíZdroj: Pardubický krajSe starostou Vojtěchem Krňanským a místostarostkou Ivou Doležalovou hovořili o možnostech, jak umožnit turistům, kteří se s historií a podobou kláštera seznámí v místním Městském muzeu, se podívat i na samotné místo.

„Musíme si uvědomit, že Podlažice jsou v kulturním světě mezinárodní pojem zejména díky Codexu gigas, takzvané Ďáblově bibli. Tato největší rukopisná kniha světa tu byla napsána pravděpodobně počátkem 13. století. Za třicetileté války byla odvezena švédskými vojsky do Stockholmu, kde je dnes součástí sbírek Švédské národní knihovny. Kopie knihy v původní velikosti je k vidění v Městském muzeu v Chrasti,“ říká Línek.

Režisér Jiří Strach
Režisér Jiří Strach: Ze zdí Podlažického kláštera sálá obrovská energie

Hradišťan, Podlažický klášter a Ďáblova bible. V Chrasti o víkendu slavíHradišťan, Podlažický klášter a Ďáblova bible. V Chrasti o víkendu slavíZdroj: Město ChrastKlášteřiště, kde podlažický klášter stál, patří královehradeckému biskupství. Kostel sv. Markéty je zatím otevřený jen po předchozím objednání a domluvě nárazově. Není do něj zavedena ani elektřina, voda či kanalizace a nevede k němu přístupová cesta.

„Uvidíme, jak se město s církví dohodne na dalším postupu a zda do tohoto procesu budeme moci zapojit dotační tituly týkající se památek či cestovního ruchu. Rozhodně by si to tak významné místo zasloužilo,“ uzavřel návštěvu Línek.