Šestasedmdesátiletá Erna Pokorná, rozená Lamplová, je poslední žijící členkou místní židovské komunity. Na hřbitově odpočívají její prarodiče, tatínek a jeho sestra. „Náš náhrobek je také poškozen. Je to hrozné, co se tady stalo,“ říká s pláčem v hlase Erna Pokorná. Pokácené pomníky jsou podle jejích slov zhotovené ze švédské žuly a stojí na hrobech, ve kterých jsou pohřbeni továrníci a další majetní lidé, většinou ze Skutče a Chrasti. „Myslím, že bude poškození značné. Náhrobky leží lícem dolů, a tak uvidíme, až se znovu postaví,“ pokračuje Erna Pokorná. Na vandalský čin se přišlo minulé úterý. Odsouzeníhodný čin vyšetřuje Obvodní oddělení Policie ČR ve Skutči. „V tuto chvíli ještě nemáme od Židovské obce výši způsobené škody. Případ je v šetření. Jednou z variant je, že náhrobky pokácela mládež,“ uvádí policejní tisková mluvčí Věra Hamáčková.

Hroubovický židovský hřbitov se rozkládá na okraji obce na svahu pod lesem. Založen byl kolem poloviny 18. století. Do těchto dní se dochovalo 250 náhrobních kamenů z období od roku 1788 do roku 1966.

Akciová společnost Matana Praha na svých webových stránkách popisuje hřbitov, který se nachází na severním okraji obce na svahu pod lesem, klesajícím k jihovýchodu, přístupný je lesní cestou. Založen byl kolem poloviny 18. století, rozšířen v polovině 19. století. Náhrobní kameny jsou dochovány v počtu kolem 250 kusů od roku 1788 do roku1966 a patří do okruhu východočeských židovských pohřebišť s výrazným zastoupením bohaté náhrobní symboliky na stélách z konce 18. první poloviny 19. století. Obřadní síň i márnice byly na přelomu 20. a 21. století částečně rekonstruovány.

Ve druhé polovině 90. let 20. století byl hřbitov vyčištěn od nežádoucí vegetace a byla zahájena rekonstrukce hřbitovního areálu. Byla provedena částečná rekonstrukce staré márnice a zahájena rekonstrukce obřadní síně. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. Dále je nutno počítat s dokončením rekonstrukce obřadní síně, sopravou pilířů vstupní brány a bude nutno zahájit restaurování cenných historických náhrobků.