Klisna Paladia porodila bez komplikací a hřebeček dostal jméno Solo Paladia 26.

„Další život hříběte teď závisí především na počasí. Dokud bude hodně mrznout, hřebeček zatím ven nepůjde, ale jestli se oteplí, vezmeme jej co nejdříve na dvůr. Tady ho nejprve zvážíme a změříme a důkladně popíšeme jeho odznaky. Postupně pak budeme procházky prodlužovat, takže po nějakých čtrnácti dnech už stráví za dobrého počasí až půl dne ve výběhu,“ uvedla zootechnička Kateřina Neumannová.

Hříbátko stráví s klisnou následující půlrok svého života a po této době se přesune na odchovnu, tedy jakousi hříběcí školku, do obory ve Slavicích.

PODÍVEJTE SE NA PRVNÍ KROKY SLATIŇANSKÉHO HŘÍBĚTE