Podle starosty je v dezolátním stavu například strop budovy. „Prozatím nevíme o jiném dotačním programu, který by nám s opravami zámku pomohl. Nezbývá, než rok počkat a pak to zkusit znovu. Mezitím provedeme nějaká opatření k zabezpečení statiky a z prostředků města se také chceme pomalu připravovat na investice, na něž by dotaci stejně nebylo možné využít. Tedy například na vylepšení vnitřního hygienického a sociálního zázemí," doplnil starosta.

Hrochovotýnecký zámek naposledy sloužil jako domov se školou pro děti s poruchami chování. Když se ale zařízení v roce 2010 přestěhovalo do nového moderního objektu v chrudimské Čáslavské ulici, zámek osiřel.

„Teď je v objektu pouze správce a zámek využíváme hlavně k výstavám nebo k příležitostným jednodenním akcím. Teď tam byl například dětský karneval. Ten problematický strop se nachází o patro výš a je natolik zajištěn, že nikomu nehrozí žádné nebezpečí," dodal Petr Schejbal.

V okolí zámku se nachází rozlehlý park, jenž v současné době prochází obnovou, avšak z velké části zůstává dál přístupný veřejnosti. Zítra od 15 hodin se tu například uskuteční propagační a přátelské setkání u staré francouzské hry pétanque.