Tyto a mnohé další otázky byly tento týden tématem besedy „Energie – budoucnost lidstva" na Základní škole v Hrochově Týnci. Za žáky a žákyněmi devátých tříd přijela Alžběta Bednářová, studentka Katedry jaderných reaktorů pražské ČVUT.

Hned v úvodu na nočním satelitním snímku USA ze srpna 2003 žákům ukázala, jak vypadá oblast, v níž došlo k blackoutu. Pro velké aglomerace, jako je např. Praha, by taková událost byla kritická. Nastaly by poruchy zásobování vodou a teplem, zkolabovala by doprava. Člověk euroatlantické civilizace je na elektřině existenčně závislý. Při její výrobě z fosilních paliv ale stoupá produkce emisí CO2 a výrobu z obnovitelných zdrojů zase ovlivňují povětrnostní podmínky. Provoz bezemisních jaderných elektráren klade mimořádně vysoké nároky na bezpečnost.

Během diskuse došlo také na zajímavé otázky. Děti například zajímalo, jak funguje příbojová vodní elektrárna. Lektorka vysvětlila, že principem fungování příbojové elektrárny je využití příbojové vlny, která vtlačuje a vysává vzduch v přívodním potrubí a vytváří podtlak a přetlak pohánějící turbínu.

Velký zájem vzbudily i praktické ukázky, konkrétně měření radioaktivity okolního prostředí, předmětů a lidského těla. Intenzitu všudypřítomného záření měřil asistent Tomáš Hejl přenosným dozimetrem DC-3E-98 zvaným „žehlička". Také pokus s fotovoltaikou žáky velmi zaujal: vyzkoušeli si jakým způsobem je možné, s nadsázkou řečeno, „přeměnit špinavou energii na čistou zelenou". Pomocí svítilny mobilního telefonu roztočili vrtulku na fotovoltaickém panelu. Telefon totiž většinou nabíjíme v noci, kdy v síti proudí elektřina téměř výhradně z neobnovitelných zdrojů, kdežto panel vyrábí elektřinu přímou přeměnou slunečního světla.

Osvětový projekt Energie – budoucnost lidstva je součástí vzdělávacího programu elektrárenské společnosti ČEZ. Běží už šestnáct let a dosud se jej zúčastnilo více než 210 tisíc mladých lidí v celé ČR. Cílem projektu je poskytnout mládeži co nejvíce informací o všech ekonomických, ekologických, ale i politických a sociálních souvislostech energetiky.