Proto se vloni zdejší zastupitelé rozhodli, že podají žádost o dotaci na výstavbu nového multifunkčního hřiště z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Projekt byl vybrán v druhém kole v roce 2009.

V druhé polovině srpna začal na vyčleněných pozemcích vládnout čilý stavební ruch. Bylo nutno sejmout vrchní vrstvu, provést odkanalizování povrchu, postupné položení jednotlivých vrstev a oplocení hřiště.

Dílo bylo úspěšně zkolaudováno a 15. října slavnostně předáno k užívání. Nyní mohou děti zdejší základní školy a i ostatní občané Hrochova Týnce využívat pro sport téměř 1 000 metrů čtverečních plochy, kde mohou hrát tenis, malou kopanou, streetball, odbíjenou nebo házenou.

A tak lze očekávat, že hřiště v hodnotě 5 milionů korun bude v letních měsících hojně využíváno.