„Lidé kritizují vznik nepořádku nejen ve městě, ale také u Horeckého rybníka, v příkopech podél silnic i v různých zákoutích. Množství odpadu rozházeného po okolí nám v poslední době neúměrně roste," konstatuje starostka. Připomíná zároveň, že město již připravuje žádost o dotaci na zřízení sběrného dvora.„Žádost by měla být podána v průběhu podzimu," předpokládá Martina Lacmanová.

Na nepořádníky si pravidelně stěžují také v Krouně. „Stále se setkávám s tím, že si někteří lidé pletou svozová místa na tříděný odpad s odkladištěm všech možných věcí. Například v poslední době se vedle kontejnerů stále častěji objevují velké části rozebrané z automobilů, komunální odpad v pytlích, které se často roztrhají a zaplavují prostranství nesnesitelným zápachem, nebo třeba celé kartony papírů, jež nikdo neroztrhal a tak je vítr rozfoukává po okolí," posteskl si starosta obce Petr Schmied.