Do oblastního kola soutěže bylo přihlášeno celkem 12 družstev z celého Chrudimského okresu. Jejich členové museli prokázat nejen teoretické, ale zejména praktické dovednosti v poskytování první pomoci. Na realisticky přichystaných stanovištích se setkali s různými zraněními, od lehkých až po život ohrožující stavy. „V letošním roce jsme pro hlídky připravili podezření na poranění páteře, cizí těleso v ráně, popáleniny, bezvědomí, tepenné krvácení, různé odřeniny či podvrtnutý kotník. Starší si navíc vyzkoušeli resuscitaci na resuscitační figuríně“ sděluje Markéta Lorencová, hlavní rozhodčí.

Výuka první pomoci dětí a mládeže je nedílnou součástí činnosti Českého červeného kříže. Cílem soutěží první pomoci je motivovat děti a prověřit jejich znalosti a dovednosti při poskytování první pomoci

Dětské soutěže v poskytování první pomoci se konají již od roku 1981. V českých zemích mají nebývalou dlouholetou tradici a jejími koly prošlo za dobu existence soutěže obrovské množství dětí. Řada z účastníků soutěží mladých zdravotníků se potom i v dospělosti věnuje zdravotnickým povoláním. Ať už jsou to lékaři, zdravotničtí záchranáři, či zdravotní sestry. Navíc se děti, které se účastnily a účastní této soutěže nebo se na ni připravují v kroužcích na školách či dětských organizacích, naučí správně poskytnout předlékařskou první pomoc a již mnohokrát tak pomohly zachránit lidský život.

Rozhodovalo jen pár bodů

V letošním kole se oblastního kola soutěže mladých zdravotníků zúčastnilo celkem 12 pětičlenných týmů z celého okresu. „Děti si s většinou poranění hravě poradily. Leckdy jejich znalosti a dovednosti předčí kdejakého dospělého. Už jsme i několikrát zaznamenali, že účastníci hlídek mladých zdravotníků zachránili lidský život.“ říká Vratislav Příhoda, předseda oblastního spolku ČČK.

Po velmi vyrovnaných výkonech, kdy často rozhodoval rozdíl jen několika bodů, nakonec na prvním místě v soutěži I. stupně hlídek skončil tým Základní školy Trhové Kamenice, druzí byli mladí zdravotníci Základní školy Chrast a jako třetí se umístila Základní škola Seč. V soutěži starších žáků obsadila první místo opět Základní škola Trhová Kamenice, druhý byl tým žáků Základní školy Chrast a na třetím místě se umístila Základní škola Seč. Vítězné družstvo z každé kategorie postupuje do krajského kola soutěže, které se proběhne již příští týden, 29. května 2019, ve Svitavách. Vítězové z krajského kola pak postoupí do celorepublikového finále v Českých Budějovicích.

„Děkujeme za spolupráci Střední škole zdravotnické a sociální Chrudim, Polici ČR, Vodní záchranné službě a Kruhu zdraví za výborné svačiny“, dodává Vratislav Příhoda.